Kako pušenje cigareta utiče na oralno zdravlje?

Pušenje cigareta povećava rizik od pojave srčanog udara i raka pluća, ali dokazano utiče i na oralno zdravlje. Termički i hemijski efekti sagorevanja duvana su najveći uzrok promena u usnoj duplji.

Promene u usnoj duplji nastale kao posledica pušenja

Neprijatan zadah
“Pušački zadah“ je posledica nakupljanja katrana i nikotina u usnoj duplji, kao i suvoće usta i obloženog jezika koji nastaju posledično.

Pigmentacije na zubima
Pušenje uzrokuje nastanak pigmentacija na zubima, a može doći i do potpune promene boje zuba, zubi dobijaju tipičnu žutu boju karakterističnu za pušače. Duvanske pigmentacije se mogu sanirati peskiranjem ili izbeljivanjem zuba, a u težim slučajevima fasetama.

Oštećenje zuba
Duvanske pigmentacije pored toga što predstavljaju estetski problem formiraju i neravnine na površini zuba, što pogoduje povećanoj akumulaciji i zadržavanju dentalnog plaka, glavnog uzročnika karijesa i parodontopatije. Takođe hemijski produkti iz duvana mogu dovesti do sitnih oštećenja gleđi zuba, koja postaje podložnija nastanku karijesnih lezija.

Gingivitis
Pušači su pod većim rizikom od razvoja bolesti desni, a ako je već imaju veće su šanse da će ona biti ozbiljnija i teže će se lečiti nego kod nepušača. Pušenje može da zamaskira simptome bolesti desni. Rani simptomi gingivitisa su crvene desni i njihovo krvarenje spontano ili na dodir (npr. prilikom održavanja oralne higijene). Kod pušača desni obično ne krvare ili ne toliko jako i sivkaste su boje, s obzirom da nikotin ograničava dotok krvi ka desnima, pa rani simptomi i znaci upozorenja bolesti desni kod njih mogu da izostanu.

Parodontopatija
Ukoliko se gingivitis ne leči na vreme, prelazi u parodontopatiju, koja kao krajnju posledicu ima gubitak zuba.

Osetljivost zuba
Nastaje kao posledica oštećenja gleđi i povlačenja desni. Zubi su osetljivi na toplo, hladno i slatko. Bol je kratkotrajan i javlja se samo na nadražaje. Ukoliko se stanje ne sanira, može da napreduje do pulpitisa (zapaljenje živca), kada se javljaju spontani bolovi koji traju duže, kao i razvoja nekroze i gangrene.

Tumori usne duplje
Kao posledica dejstva kancerogenih materija iz cigareta, mogu se javiti prekancerozne i tumorske promene u usnoj duplji. Za tumore usne duplje je karakteristično da se često ne otkriju u ranom, već tek u uznapredovalom stadijumu.

Da li su drugi duvanski proizvodi manje štetni?

Svi duvanski proizvodi dovode do sličnih promena.  Pušenje cigara, kao i novijih duvanskih proizvoda takođe utiče na oralno zdravlje. Noviji duvanski proizvodi na bazi zagrevanja duvana a ne sagorevanja, takođe dovode do promena u usnoj duplji, ali pokazalo se u manjoj meri od cigareta i cigara.

Šta učiniti?

Naravno, najbolje bi bilo prestati sa pušenjem ili bar preći na duvanske proizvode na bazi zagrevanja duvana. Nažalost manji broj pacijenata uspe da ostavi pušenje. Pušači treba redovno da održavaju oralnu higijenu i da redovno odlaze na kontrolne preglede kod stomatologa, jer se stručnim pregledom mogu otkriti znaci bolesti usne duplje u početnom stadijumu i na adekvatan način sanirati.

Postavite pitanje