Strah od stomatologa

Strah od stomatologa
(uzrok, manifestacija i kako ga savladati)

Uzrok?
Strah od stomatologa najčešće se stvara nakon lošeg i bolnog iskustva, obično u detinjstvu. Roditelji imaju važnu ulogu kako u suzbijanju, tako i u stvaranju straha. Oni često plaše decu sa odlaskom kod doktora ili decu dovode kod stomatologa tek kada se javi neki problem,
npr. zubobolja ili povreda, a u takvim situacijama potrebno je uraditi neku intervenciju koja je često protiv volje deteta. Zbog toga je važno da deca počnu sa stomatološkim pregledima od ranog uzrasta.

MANIFESTACIJA?

Dentalna anksioznost ​je reakcija na nepoznato i javlja se pre zahvata kojima pacijenti ranije nisu bili podvrgnuti.
Dentalni strah ​je reakcija na poznato, neprijanto iskustvo koje se dogodilo pri ranijim posetama stomatologu, a za koje se misli da će se ponoviti.
Dentalna fobija ​je najintenzivniji osećaj straha, kada osoba izbegava posetu stomatologu čak i kada ima neki problem-npr. jaku zubobolju.

 

KAKO SAVLADATI STRAH?

Redovni kontrolni pregledi-​Redovni odlasci na kontrolne preglede 2x godišnje nephodni su za održavanje zdravlja usta i zuba. Tokom njih mogu se otkriti promene koje nisu vidljive sve dok ne dođu u naprednu fazu. Osobe sa visokim rizikom od karijesa bi trebale posećivati stomatologa svaka 3-4 meseca.

Razgovor sa stomatologom-​Sa stomatologom treba otvoreno razgovarati o svom problemu. Pitajte sve što vas interesuje vezano za postupak lečenja- šta će se i kako raditi, koliko će koštati itd.

Relaksacione tehnike-​Jedna od najbolji relaksacionih tehnika za opuštanje tokom stomatološke intervencije su vežbe disanja ( 3 sekunde dubok udah na nos, zatim 3 sekunde dubok izdah na nos), koje omogućavaju skretanje pažnje sa stomatološkog zahvata na samo disanje. Kod pojedinih pacijenata se učinkovitim pokazalo i slušanje omiljene muzike u toku intervencije.

Sedacija-​Primenom sredstava za smirenje pre stomatološkog zahvata, postiže se da pacijent bude smiren, ali budan i svestan same intervencije.

Psihološko savetovanje-​Savetovanje sa psihologom je potrebno u krajnjim slučajevima tj. kod izražene dentalne fobije.
Psiholog može utvrditi uzrok straha, kao i način da se on ublaži i otkloni.

Mi smo tu da Vam pomognemo da savladate strah od stomatologa i stomatoloških intervencija. Pacijenti koji su nam ukazali poverenje uspeli su prevladati to neprijatno osećanje i danas su naši zadovoljni i redovni pacijenti.

Spec. Dr. Marinela Vidaković i Dr Snežana Lakić Damjanac

Postavite pitanje